Saturday, July 9, 2016

Breaking Barriers PH Blog Tour: Book Review of Breaking Barriers: How to Knock Out Adversity and Live Life as a Champion

Jord Irving Gadingan wrote a book review of Breaking Barriers: How to Knock Out Adversity and Live Life as a Champion by John Couret (Write Hook Media, LCC, 2016) in Filipino. He provides a comprehensive review, including his process of reading the book and his approach in reviewing it. He identifies five things he learned from reading Breaking Barriers: How to Knock Out Adversity and Live Life as a Champion.

Of the five things he learned, here are three things said in Filipino:
Makinig.  (Listen) Gusto ng bawat isa na sila’y pinakikinggan. Ano ang kanilang mga hinaing, saloobin, at nararamdaman. Minsan yung pakikinig lang ay malaki nang tulong sa mga taong may pinagdadaanan. Madalas yung pakikinig din ang susi para ayusin ang mga nagusot napakikitungo. Makapangyarihan at produtibo ang pakikinig.
Tapusin agad. (Finish what you set out to do) Kung may pagkakataon ay dapat nang tapusin agad lalo na kung ito ay mga di pagkakaunawan dahil baka lalong lumaki pa ang sunog. Hindi maayos ang alitan kapag hindi natin pinag-usapan. Lalo lang lalaki ang apoy. Kaya dapat ang magkaalitan ay parehong handing making. 
Maag-laga. (Take care of your self) Hindi langng ibang tao o ng relasyon sa ibang tao kundi pati na ng sarili. Napaka halaga ng kalusugan dahil kapag yan ang nawala maaring lumugso rin ang kabuhayan, pamilya, pagkakaibigan, tiwala sa May Lalang, at worst; ang ‘yung entire life lalo na’t mali ang pagtingin mo kung subukin man ang ‘yong kalusugan. Kaya mag-alaga ng sarili, please lang.
Read Jord's full review here.

July 3 - Introduction of the Breaking Barriers: How to Knock Out Adversity and Live Life as a Champion Blog Tour 
July 4 - About Write Hook Media 
July 5 - Cris Tanjutco Ngo of Teacher's Pet Featured Chapter: Chapter 7 Taking a Knee (Knowing When to Regroup) 
July 9 - Book Reviews, Featured Chapter & Author Interview by Zarah Gagatiga, Xi Zuq's Nook,  Foster Carry and tsa-tsub!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...