Saturday, August 10, 2013

SLIA's Dear Librarian: Children's Books that Reflect Filipino Values

August is Buwan ng Wika.

A few months back, librarian Augie Ebreo sent a private message over at Facebook on children's books that show and reflect Filipino culture and values. This is his message in Filipino:

Ma'am tulong lang po. Pwede po ba makahingi ng inyong mungkahi kung ano ang mga pamagat ng iba't-iba't kwentong pambata na may kinalaman o kaugnayan sa paghubog at pagpapahalaga ng kultura ng mga Filipino?
 I will post my reply to Mr. Ebreo in the coming week.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...