Friday, August 26, 2011

Heidi Eusebio Abad: Mga Alala ni A

Astrid was a student of Heidi Eusebio Abad at the UP Diliman in both graduate and bachelor courses in writing and literature. Naging miyembro ng KUTING si Astrid at si Heidi. Nagkitang muli ang guro at mag-aaral bilang manunulat ng panitikang pambata.

Narito ang mga alaala ni Heidi kay Astrid --

a. Ang paborito kong kuwento ni Astrid ay ang Bayong ng Kuting dahil nabasa ko siya mula nung first draft (na pina-workshop niya sa KUTING GA sa PediaHouse) hanggang sa lumabas ito bilang maganda at makulay na libro.

b. Si Astrid ay isang meteor shower. Now you see her; now you don't. But when you see her, be ready to be bombarded with a shower of dreams, plans, and adventures. Yun nga lang...(sadly) gone too soon.

c. Hindi ko malilimutan ang life-challenge sa akin ni Astrid...na maka-sakay sa LRT/MRT mula puno't dulo (na kasama siya).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...